PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

Szkolenia stacjonarne

Szkolenie: ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI – NOWE WYMAGANIA PRAWNE I NAJNOWSZE INTERPRETACJE

  • Zajmujesz się znakowaniem żywności?
  • Masz wiele pytań i wątpliwości związanych z zasadami dostarczania konsumentom informacji na temat żywności?
  • Interesuje Cię głównie praktyka stosowania nowych przepisów?
  • Obawiasz się wyników przyszłych kontroli produktów za które odpowiadasz?

Zapraszamy na szkolenie!

W ramach szkolenia otrzymasz nie tylko wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmian wprowadzonych w tym zakresie przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przede wszystkim dowiesz się o możliwych sposobach interpretacji i stosowania nowych przepisów, z uwzględnieniem praktyki rynkowej, praktyki inspekcji kontrolnych oraz orzecznictwa sądów.

Termin:
28.09.2017 Warszawa
10.10.2017 Gdańsk
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 590.00 PLN

Szkolenie: SUPLEMENTY DIETY I ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA – PRAWO I PRAKTYKA

Szkolenie składa się z trzech części. Przedmiotem pierwszej jest szczegółowe omówienie zasad i warunków wprowadzania na rynek suplementów diety. W szkoleniu przedstawiane są praktyczne problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, z uwzględnieniem przypadków rozstrzyganych przez organy urzędowej kontroli żywności i sądy administracyjne. Problemy te dotyczą kwalifikacji prawnej produktów, wielorakich aspektów związanych z postępowaniem przed Głównym Inspektorem Sanitarnym i znakowaniem tej kategorii żywności.

Termin:
20.11.2017 Wrocław
12.12.2017 Warszawa
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 590.00 PLN

Szkolenie: ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE PRODUKCJI, SPRZEDAŻY, ZNAKOWANIA

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu produkcji i obrotu żywnością ekologiczną, która pozwoli mu na zgodne z wymogami prawnymi produkcję i sprzedaż takich produktów, a także pozwoli przyswoić wymagania kontrolne jednostki certyfikującej (JC) i organu nadzoru (IJHARS). Szkolenie poszerzy i usystematyzuje wiedzę i przekaże praktyczne umiejętności przydatne do wykonywania pracy związanej z produkcją i znakowaniem produktów ekologicznych, zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego rolnictwa ekologicznego.

Termin:
16.10.2017 Warszawa
23.10.2017 Katowice
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 590.00 PLN

Szkolenie: PRZEPISY UE W ZAKRESIE SUBSTANCJI DODATKOWYCH, AROMATÓW I ENZYMÓW

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę z zakresu produkcji i obrotu żywnością ekologiczną, która pozwoli mu na zgodne z wymogami prawnymi produkcję i sprzedaż takich produktów, a także pozwoli przyswoić wymagania kontrolne jednostki certyfikującej (JC) i organu nadzoru (IJHARS). Szkolenie poszerzy i usystematyzuje wiedzę i przekaże praktyczne umiejętności przydatne do wykonywania pracy związanej z produkcją i znakowaniem produktów ekologicznych, zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego rolnictwa ekologicznego.

Termin:
24.10.2017 Warszawa
07.11.2017 Poznań
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 590.00 PLN

Szkolenie: WYMAGANIA PRAWNE DLA MATERIAŁÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - ASPEKTY ZDROWOTNE I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGDONOŚĆ

Zapraszamy na szkolenie!

Szkolenie będzie obejmowało omówienie aktualnych przepisów prawnych oraz wymagań Unii Europejskiej dot. bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wraz z ich interpretacją w celu praktycznego zastosowania. Szkolenie przeznaczone jest dla producentów żywności, producentów, importerów i dystrybutorów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz pracowników laboratoriów wykonujących badania w tym zakresie.

Termin:
6.10.2017 Warszawa
Czas: 1 dzień
Cena netto / uczestnik: 590.00 PLN