PL EN RU    E-KANCELARIA ZALOGUJ SIĘ
Centrum Prawa Żywnościowego - logotyp
Menu

PODATKOWA OPTYMALIZACJA ŻYWNOŚCI

Coraz częściej przewagę konkurencyjną zyskują przedsiębiorcy, którzy przy opracowywaniu nowych produktów uwzględniają aspekty obciążenia podatkowego finalnego konsumenta. Podobnie dystrybutorzy oraz branża retail, patrzą na konkurencyjność na rynku produktu pod kątem zastosowania optymalnej stawki VAT – niejednokrotnie stosowana stawka VAT staje się jednym z kryteriów wyboru dostawcy.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy usługę optymalizacji podatkowej produktów dostarczanych przez Państwa firmę, której efektem jest wytypowanie potencjału dla obniżenia stawki VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa składa się z 3 etapów:

  • Podstawową analizą, jaką wykonujemy jest badanie porównawcze klasyfikacji produktów na tle PKWiU oraz opisów do kodów CN – jest to badanie podstawowe i techniczne, w oparciu o które następuje wytypowanie tych produktów, dla których istnieją przesłanki do obniżenia stawek VAT.
    Celem tej podstawowej usługi jest także wskazanie stawek VAT niespornych, niekontrowersyjnych z punktu widzenia interpretacji Urzędu Skarbowego.
  • Innym rodzajem działania, mającym już charakter optymalizacyjny, jest analiza, czy wybrane produkty dają podstawę do wystąpienia o opinię Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), która potencjalnie umożliwi ich kwalifikację do innej, bardziej korzystnej grupy opodatkowania; w uzasadnionych przypadkach może się okazać dodatkowo niezbędne wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.
  • Dla części produktów, wyżej opisane zabiegi optymalizacyjne mogą nie wystarczyć do zmiany kwalifikacji stawki VAT, niemniej próby zmiany kwalifikacji można oprzeć, i to jest nasze zadanie, o sposób ich postrzegania przez konsumenta, co pozwala nam przeprowadzić wnioskowania oparte na koncepcji produktów podobnych wypracowanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE, co wymaga potwierdzenia w drodze interpretacji podatkowej obejmującej stosowną argumentację dla pary produktów podobnych. W tym zakresie świadczymy pomoc w przygotowaniu wniosku i argumentacji dla uzyskania korzystnej interpretacji podatkowej Ministerstwa Finansów.
    W przypadku części produktów droga interpretacyjna może zakończyć się dopiero w sądzie administracyjnym. Skorzystanie z rozwiązań opisanych w tym punkcie ma uzasadnienie przy produktach dla których Klient odnotowuje duże wolumeny sprzedaży. Warto również mieć na uwadze, iż w przypadku produktów o dużym potencjale, ale budzących wątpliwości, rozstrzygające może być przeprowadzenie przez ośrodek badania opinii publicznej badania wśród reprezentatywnej grupy konsumentów. Jesteśmy gotowi wspomóc Państwa w opracowaniu i pozyskaniu ośrodka badania opinii wykonującego takie badania.

W przypadku jeśli wskutek powyżej opisanych działań optymalizacyjnych, będzie możliwe odzyskanie nadpłaty podatku za okresy niepodlegające przedawnieniu, oferujemy wsparcie, zarówno na etapie kontroli, tworzenia strategii obronnych, jak i na dalszych etapach (np. postępowania podatkowego). W powyższym zakresie współpracujemy z doświadczonymi i doradcami podatkowymi.


Strona główna Zwalczanie nieuczciwej konkurencji